Ympäristöohjelma

JK Kitchen Oy ympäristöpolitikka

JK Kitchen tuottaa ravintolapalveluita lounasasiakkaille.

JK Kitchenin toiminnassa tärkeitä ympäristönäkökohtia ovat jätteiden synty ja lajittelu, energian kulutus ruuan säilytyksessä ja valmistuksessa, veden kulutus sekä raaka-aineiden oikea käyttö.

  • JK Kitchen pyrkii toiminnassaan minimoimaan kuljetusten määrän yhteistyössä logistiikkayhtiöiden kanssa.
  • Lounasruokailun yhteydessä kiinnitetään huomiota valmistus, varastointi ja tarjoiluhävikin vähentämiseen oikean ruuan valmistusmäärän avulla.
  • Työntekijät ohjeistetaan kemikaalien turvalliseen ja oikeaan käyttöön.
  • Asiakkaille viestitään ympäristöasioista ruokailun yhteydessä ravintolassa.